Gyermek és serdülő terápiával foglalkozó kollégáink

Zuglói Pszichológiai Központ

Kólyáné Gábor Alexandra  

Gyermek-és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus

 

 

Szakmai nézőpont 

Több, mint 10 éve dolgozom pszichológusként. Pszichológus diplomámat a Szegedi tudományegyetemen szereztem 2010-ben, majd 2016-ban gyermek és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológusi címet szereztem a Pécsi Tudományegyetemen. A munkával töltött évek nagy részében pedagógiai szakszolgálatban dolgoztam gyermekekkel, serdülőkkel és családjaikkal. Pályám kezdetén azonban 3 éven át a Szegedi Pszichiátriai Klinikán önkéntes tevékenységet ellátva a felnőtt klinikumban is tapasztalatot szerezhettem. A pedagógiai szakszolgálatnál töltött munka meghatározó volt a számomra. Az évek során remek szakmai közösségek támogatása mellett fejlődhettem pszichológus, pszichiáter, gyógypedagógus és konduktor kollégákkal. Sok esetben teamben dolgoztunk, ebből fakadóan az elénk táruló problémákat komplex módon közelíthettük meg. Részt vettem egyéni és csoportos folyamatokban, vezettem vizsgálatokat, és végeztem nevelési tanácsadást, terápiás tevékenységet, részt vettem korai intervencióban. Csecsemőkortól fiatal felnőttkorig valamennyi életkori csoportban a problémák széles skálájával találkoztam.  

A pszichológusi munkában az motivál, hogy a gyermekeket és szüleiket, illetve felnőtt klienseket kísérhetek egy nehéz élethelyzetben segítve azt a folyamatot, hogy az együtt gondolkodás során belső erőforrásaikat felfedezve, problémáikra egy új szemszögből ránézve, új megoldási módokat találva túljuthassanak elakadásaikon. Munkám során integratív szemléletben dolgozom. Bizalomteli, elfogadó, megtartó kapcsolatot építve törekszem a kliens személyiségéhez, problémájához igazodó módszer kiválasztására. A gyermekekkel végzett munka során a játék, a mese, az alkotás gyógyító erejét imaginatív és kognitív-visekedésterápiás eszközökkel kiegészítve használom, hogy a gyermek nehéz érzései enyhülhessenek, és a változás megindulhasson. Fontos számomra a szülőkkel való aktív kapcsolat, szülői konzultáció, nevelési tanácsadás. A szülőkkel való együtt gondolkodás során megismerhetővé válik a családi rendszer működése, a gyermek érzelemvilága, elakadásainak mélyebb háttere. Ez a folyamat segítheti a szülő-gyermek kapcsolat, és a szülői kompetenciák megerősödését.  

Rendelési idő:

Kedd: 9.00-18.00

Csütörtök: 9.00-15.00

 

Végzettség

 • okleveles pszichológus SZTE-BTK
 • Gyermekpszichoterápiás Szeminárium – Jelenlét Pszichoterápiás Rendelő
 • gyermek és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus PTE- BTK
 • komplex integratív gyermekterapeuta jelölt MAKOMP

Tapasztalat

 • Szegedi Pszichiátriai Klinika

 • Pedagógiai Szakszolgálat

 • Fóti Fáy András Általános Iskola, Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium

Erdélyi-Balázs Szabina

Tanácsadó szakpszichológus-jelölt, képzésben lévő pár-és családterapeuta

 

Szakmai nézőpont 

Szakmai pályafutásom kezdete óta a tanácsadás szemléletében tevékenykedem.

Huzamosabb ideig dolgoztam fiatal felnőttekkel, akik valamely életterületen tapasztalt elakadás, krízishelyzet vagy nehézség kapcsán fordultak hozzám. Ezenkívül több éve végzem sajátos nevelési igényű gyermekek és fiatalok, valamint családjaik pszichológiai támogatását. Tanulmányaim és munkatapasztalataim meghatározó üzenete, hogy törekedjem minél inkább rendszerben gondolkodni, és az egyén helyzetén túl kitekintsek az őt körülvevő kapcsolati viszonyokra is. Azt gondolom, munkám jelentős része a közös gondolkodás, illetve az egyénben szunnyadó erőforrások felfedezése, amelyek aztán hozzájárulhatnak a mindennapi nehézségekkel való megküzdéshez.

Azt vallom, hogy a négyszemközt kialakuló bizalmi légkör, valamint az empátia lehetővé teszi új nézőpont felfedezését, és biztosítja az érzések, gondolatok szabad megfogalmazását. A gyermekekkel való munka során elengedhetetlennek tartom a szülők támogatását is, ezért párhuzamosan velük is szoros együttműködésre törekszem.

Jelenleg elsősorban egyéni formában dolgozom, és gyermekek, serdülők, valamint fiatal felnőttek
jelentkezését várom.

Rendelési idő:

Péntek: 8.00-11.00 és 15.00-19.00

Végzettség

 • Tanácsadó szakpszichológus szakirányú továbbképzés- ELTE PPK
 • Pszichológiai MA- ELTE PPK -Tanácsadás és iskolapszichológia irány
 • Pszichológia BA- ELTE PPK
 • Családterápiás Képzés- elmélet és szupervízió- Magyar Családterápiás Egyesület

Tapasztalat

 • Pszichológus- Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, EGYMI
 • Önkéntes Pszichológus- Befogadás Háza Zuglói Családok Átmeneti
  Otthona
 • Önkéntes Pszichológus- Messzehangzó Tehetségek Alapítvány

 • Gyakornok-Péterfy Sándor utcai Kórház, Krízisintervenciós és Pszichiátriai Osztály Kispesti Vass Lajos Általános Iskola, Kispesti Puskás Ferenc Általános Iskola

 

 

 

dr. M. Ribiczey Nóra

Pedagógiai szakpszichológus,

integrált szülő-csecsemő/kisgyermek konzulens

Szakmai nézőpont

Kisgyermekekkel és szüleikkel foglalkozom pszichológusként. Hiszem, hogy minden szülő a legjobb ismerője saját gyermekének, és minden szülő arra vágyik, hogy gyermeke jól érezze magát a világban.

Vannak olyan helyzetek, történések vagy a gyermek fejlődésében rejlő sajátosságok, amik
megnehezítik a szülőséget, ilyenkor a pszichológiai támogatás segítséget nyújthat. Sok szülő érezheti
azt, hogy nincs eszköze arra, hogy gyermekét elfogadóan, türelemmel, de mégis határozottan
terelgesse fejlődése során. Fontosnak tartom a korai időszakot, az első életéveket. Mivel sok minden alapozódik meg ezekben a korai években, ezért jónak tartom, ha a szülők kis elakadás, zökkenő esetén is segítséget kaphatnak abban, hogy elég jó szülőként tudjanak működni.
Pszichológusként dolgoztam óvodában, bölcsődében, és évek óta adjunktusként oktatok az ELTE-n.

Elsősorban 0-6 év közötti gyermekekkel és szüleikkel dolgozom, illetve óvodai- és iskolai nehézségekkel kapcsolatban is fordulhatnak hozzám bizalommal.

 

Rendelési idő

Hétfő: 14.00-19.00

Kedd: 8.00-12.00 

Csütörtök: 9.00-17.00

 

Elérhetőség:

E-mail: nribiczey@gmail.com

 

Végzettség

 • Pedagógiai szakpszichológus (óvoda-és iskolapszichológus), ELTE PPK
 • Pszichodráma asszisztens, Magyar Pszichodráma Egyesület
 • Phd fokozat, ELTE Pszichológiatudományi Doktori Iskola, téma: anya-gyerek interakció és koraszülöttség
 • Okleveles pszichológus és pszichológia szakos tanár, ELTE BTK

Tapasztalat

 • XV. kerület Egyesített Bölcsődék, bölcsődepszichológusi munka
 • Chinoin Vadgesztenye Óvoda, óvodapszichológusi munka
 • Kornis Klára Gyermekotthon és Szakiskola, gyermekvédelmi pszichológus
 • Fejlesztő, szakértői tevékenység (pl. NyugiOvi program; Koragyermekkori Program)
 • ELTE PPK, Fejlődés- és Klinikai Gyermekpszichológia Tanszék, adjunktus

Laczkó Laura

Pszichológus,

Dinamikus mozgás-és táncterapeuta 

Szakmai nézőpont

Eddigi pályafutásom során főként nehezen kezelhető, magatartási problémákkal küzdő gyerekekkel, kamaszokkal és családjaikkal dolgoztam. Alapítványi környezetben, iskolában, állami gondozásban, büntetésvégrehajtásban és magán ellátásban is. Sokat tanultam általuk, velük, róluk, és máig szívügyem támogatni, megérteni, elfogadni, szeretni azokat a gyerekeket és felnőtteket, akiknek a legnehezebb, akiket a legkevesebben értenek. Hitvallásom, hogy a problémát okozó viselkedés mögött gyakran kielégítetlen szükségletek állnak, ezért munkám során arra törekszem, hogy ezeket az hiányokat közösen megértsük és betöltsük, emellé adaptívabb megküzdési eszközökkel gazdagodjanak mind a gyerekek, mind családjaik.
Munkám során főként pszichodinamikus szemléletben dolgozom, de a kliens igényeihez illeszkedve alkalmazom az általam ismert élménypedagógiai, szenzoros, kognitív és egyéb megközelítéseket,
tapasztalati tanulás ciklusokat. Gyerekekkel főként szabad játékkal, mozgással, szimbolikus munkával, nagyobbaknál verbálisan, esetenként alkotással. A kapcsolati munka mindig központi szerepet kap, igyekszem olyan légkört létrehozni, amiben a kliens megélheti önmagát a maga jelen valóságában, szerethetőségében, és kompetenciákat fejleszthet arra, hogy önmagát, a saját igényeit adaptívabban fejezhesse ki. Nagyon fontosnak tartom munkám során a transzparenciát és a hitelességet, ezért tanulmányaim megkezdése óta folyamatosan dolgozom a saját önismeretemen is. Hiszem, hogy olyan úton vezethetem biztonsággal a hozzám fordulókat, amelyen magam is jártam.
Várok szeretettel egy közös folyamatra magatartási nehézségekkel, vagy szorongással küzdő gyerekeket, önismeretük bővítésére vágyó kiskamaszokat, kamaszokat, olyan szülőket, akik szeretnék gyermeküket és a velük kapcsolatos szerepeiket jobban megérteni. Nemi szerepek, nemi identitás, szexuális orientáció, kapcsolódási, önkifejezési nehézségek területén útjukat kereső kamaszokat és
fiatal felnőtteket is szívesen kísérek, affirmatív szemléletben.

 

Rendelési idő:

Kedd: 13.00-20.00

Szerda: 15.00-20.00

Szombat: 9.00-14.00

Elérhetőség:

Végzettség

 • Pszichológus MA – Károli Gáspár Református Egyetem
 • Pszichológia BA – Eötvös Loránd Tudományegyetem
 • Pszichodinamikus mozgás- és táncterapeuta – Magyar Mozgás- és Táncterápiás Egyesület
 • Dinamikus szenzoros integrációs terápia képzés, folyamatban – Magyar DSZIT Egyesület
 • Módszerspecifikus (analitikusan orientált) gyermekterapeuta képzés, folyamatban – EGO
  Klinika
 • Élménypedadógiai facilitátor, Krízisintervenció és agressziókezelés, Neuroszekvenciális
  modell – NoBadKid Alapítvány
 • Az LMBTQ+ pszichológia elméleti és gyakorlati alapjai – Magyar Pszichológiai Társaság

Tapasztalat

 • Fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 1. számú Befogadó Lakásotthon –pszichológus
 •  Zuglói Móra Ferenc Általános Iskola – iskolapszichológus
 • NoBadKid Alapítvány – csoportvezetés, mentorálás, táborvezetés
 • Cseperedő tánc – Mozgás- és táncterápiás foglalkozás gyerekeknek
 • Thalassa Ház – önkéntes segítő
 • Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház – gyakornok

Csányi Nikoletta

Pedagógiai szakpszichológus

Szakmai nézőpont

Eddigi pszichológusi pályám során a gyermekvédelemben és az oktatási rendszerben sokrétű tapasztalatot szereztem a gyerekekkel, kamaszokkal és szüleikkel végzett közös munka során.
A gyermekvédelemben több mint húsz éve dolgozom, az oktatási rendszerben pedig hat évet töltöttem el, mint iskolapszichológus.
Szeretettel várok önismeretük bővítésére vágyó, illetve önismereti nehézségekkel, serdülőkori identitásválsággal küzdő kiskamaszokat, kamaszokat, fiatal felnőtteket, önismereti igénnyel rendelkező felnőtteket. Szívesen foglalkozom magatartási nehézségekkel vagy szorongással küzdő gyerekekkel, olyan szülőkkel, akik szeretnék gyermeküket és a velük kapcsolatos szerepeiket jobban megérteni.
Örökbefogadással foglalkozó szakemberként nagy rálátásom van erre a speciális helyzetre, ennek az élethelyzetnek a nehézségeire is, várom szeretettel az ezzel kapcsolatos problémákkal küzdő családokat, gyerekeket, kamaszokat is. 

Rendelési idő 

Péntek: 14.00-20.00 

Szombat: 10.00-14.00 

Elérhetőség 

E-mail: csanyi.nikoletta.2011@gmail.com 

 

 

Végzettség

 • ELTE-PPK – pedagógiai szakpszichológus
 • KRE-BTK – pszichológus
 • MAKOMP – komplex integratív gyermekterapeuta jelölt (képzés folyamatban)

Tapasztalat

 • Sztehlo Gábor Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény Budapest – pszichológus, gyermekotthon vezető
 • Álmos Vezér Gimnázium, Pedagógiai Szakgimnázium és Általános Iskola –
  iskolapszichológus, pszichológia tantárgy tanítása a szakgimnáziumi osztályokban
 • Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató KEM – pszichológus

Mészáros Judit

Tanácsadó szakpszichológus,

gyógypedagógus

Szakmai nézőpont

Gyermekekkel, serdülőkkel és szüleikkel, valamint fiatal felnőttekkel foglalkozom sok éve,

gyógypedagógusként kezdve, majd pszichológusként folytatva szakmai pályafutásomat. Célom, hogy
empátiát, elfogadást közvetítve támogassam klienseimet a nehézségek idején, hogy a belső és a
kapcsolati értékeiket kibontva segítsem a továbblépésüket, a fejlődésüket. A gyermekekkel végzett
munka során fontosnak tartom a szülőkkel való közös gondolkodást, együttműködést, a szülő –
gyermek kapcsolat erejét.
Családterápiás szemlélettel, a játékterápia eszközeivel, mesékkel, a viselkedés és kognitív terápia
elemeivel dolgozom. Sokéves tapasztalatom van a különleges igényű, sajátos nevelési igényű
gyermekek segítése terén: foglalkozom tanulási zavart mutató, figyelemzavarral, hiperaktivitással
(ADHD), magatartásszabályozási zavarral küzdő gyerekekkel; hallássérült gyermekekkel, fiatalokkal;
illetve olyanokkal, akiknek a beszéd/nyelv területén vannak nehézségeik. Szükség esetén
képességvizsgálatokat végzek a tanulási elakadások hátterének felderítése céljából, javaslatokat adva
a fejlesztésre vonatkozóan. 

 

Rendelési idő:

Csütörtök: 14.00-19.00

Elérhetőség:

 

Végzettség

 • tanácsadó szakpszichológus – krízis tanácsadás specializációval –  ELTE PPK
 • okleveles pszichológus –  PTE BTK
 • gyógypedagógus – BGGYTF
 • Érzelmi- és viselkedészavarok kezelése játékterápiával – Vadaskert
 • Családterápiás elméleti és módszertani kiképző program és szupervízió – Magyar Családterápiás
  Egyesület
 • Hiperaktív (ADHD) gyerekek diagnózisa, terápiája – FIMOTA Központ
 • Viselkedés és kognitív terápia gyerekeknél, serdülőknél – FIMOTA Központ
 • Relaxáció és EEG visszacsatolás specializáció – Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület
 • Beilleszkedési nehézségek, alulteljesítő tehetségek – Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

Tapasztalat

 • Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola és Kollégium – pszichológus
 • ELTE BGGYK GYOPSZI – pszichológiai és diagnosztikai tárgyak oktatása
 • II. kerületi Pedagógiai Szakszolgálat –képességvizsgálatok, fejlesztés

Kapcsolatfelvétel

4 + 12 =

Telefonszámunk:

06 30 414 0029

(A megnövekedett megkeresések száma miatt jelenleg a bejövő hívásokat 24 órán belül tudjuk visszahívni)

Cím

1142 Budapest, Kassai utca 76/2

(bejárat a Kassai utca felől)

Nyitvatartás

Előzetes bejelentkezés minden esetben szükséges.

Hétfő-Péntek: 8.00-20.00

Szombat: 8.00-15.00

A rendelő megközelíthetősége:

Tömegközlekedéssel: 62, 62A, 69-es villamosok, illetve az 5-ös busz Fűrész utcai megállójánál kell leszállni, illetve a 74, 74A troli Nezsider park megállójától pár percre található a rendelő.

Autóval: a rendelő előtt ingyenesen parkolhat autójával.